Bez GMO

„Wolne od GMO”

Polska Izba Mleka w ramach zadania „Wolne od GMO” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka prowadzi: – Fanpage Mleko bez GMO – ZOBACZ

– profil Wolne od GMO na linkedin – ZOBACZ

Celem projektu jest poszerzenie świadomości konsumenta co oznacza „wolne od GMO” oraz jakie niesie za sobą skutki konsumpcja nabiału z GMO.

Zachęcamy do śledzenia profili, na których czeka mnóstwo ciekawostek!Standard PIM „Bez GMO”

Obecnie coraz więcej produktów mleczarskich i spożywczych oznaczonych jest symbolem „Wolne od GMO”.  Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, którzy szukają wiarygodnych informacji o produkcie podjęła prace nad opracowaniem standardu. Głównym celem stworzenia autorskiego standardu Polskiej Izby Mleka jest sprawdzanie czy realizowana produkcja może być oceniane w świetle obowiązującego prawa, jako wolna od GMO. Standard uwzględnia cały obszar wymagań dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym elementem jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższe standardy, których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.


 • W ramach standardu PIM certyfikacji mogą podlegać:
 • – Zakłady mleczarskie.
 • – Gospodarstwa rolnicze.
 • – Firmy produkcyjne, handlowe i transportowe w zakresie pasz, mieszanek i dodatków paszowych,
 • – Firmy zajmujące się handlem i transportem produktów mleczarskich.

Polska Izba Mleka jako właściciel standardu:

 • – Dostosowuje nowe wersje standardu do zmian w prawie oraz oczekiwań rynku
 • – Intensywnie buduje prestiż standardu
 • – Reprezentuje posiadaczy certyfikatu w instytucjach mających wpływ na tworzenie regulacji prawnych
 • – Akredytuje jednostki certyfikujące
 • – Prowadzi kampanie informacyjno-promocyjne
 • – Współpracuje z właścicielami innych standardów w celu uznawalności poza granicami kraj


Główne elementy standardu:

1. Opis systemu – ogólne założenia systemu, struktura dokumentacji, wymagania dla jednostek, ocena systemu, kalkulacja nakładów czasowych.

2. Katalog wymagań, jakie powinny być wdrożone przez gospodarstwa mleczarskie oraz mleczarnie i inne podmioty w celu zapewnienia, że produkty wytwarzane przez mleczarnie są produkowane z mleka od krów żywionych paszami wolnymi od GMO


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIAOPIS SYSTEMU


KATALOG WYMAGAŃ – ZAKŁAD MLECZARSKI


KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKACJIChcesz wiedzieć więcej?

Jesteś zainteresowany standardem? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z Biurem Polskiej Izby Mleka

Polska Izba Mleka ul. Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok

e-mail: nongmo@izbamleka.pl

tel.: 85 674 73 29