Bieżące

Krajowe laboratoria referencyjne: konsultacje społeczne

Możliwość zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia

Poniżej link do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych. Członkowie PIM mogą zgłaszać ewentualne uwagi w terminie do 26 listopada 2014 r. na adres: doradzwto@izbamleka.pl http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/252483/252485/252486/dokument133451.pdf