Codex Alimentarius


Zaproszenie do udziału w obradach Grupy Roboczej Rady UE ds. Codex Alimentarius

Zapraszamy do zgłaszania udziału w obradach grupy roboczej ds. Codex Alimentarius zaplanowanych na 4 marca 2014 r., mających na celu przygotowanie państw członkowskich do udziału w 46. Sesji Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do Żywności, która odbyć się ma w dniach 17-21 marca 2014 r. w Hong-Kongu.

Zgłoszenia delegowanych przedstawicieli zawierające imię, nazwisko i stanowisko służbowe prosimy kierować w terminie do 11 lutego 2014 r. na adres: doradztwo@izbamleka.pl