Towary paczkowane

Funkcjonowanie ustawy o towarach paczkowanych z dn. 7 maja 2009 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kolejną turę przeglądu funkcjonowania aktów prawnych znajdujących się w kompetencji resortu. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie uwag, komentarzy i postulatów dotyczących funkcjonowania ustawy z dnia  z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U.2009.91.740).

 

Załącznik: Ustawa – Towary paczkowane Dz U 2009 91 740 wersja 2010-12-21 –