Walne zgromadzenie członków Polskiej Izby Mleka

Zaproszenie na Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Członków

Na podstawie § 27 ust.1 Statutu Polskiej Izby Mleka, Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 maja 2019 r. o godzinie 12.00
w Warszawie, Endorfina Foksal, ul. Foksal 2

Pliki do pobrania:
Zaproszenie i porządek
Uchwała Zarządu
Pełnomocnictwo

Firmy zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w jej imieniu Kancelarii Adwokackiej lub Dyrektor Polskiej Izby Mleka proszone są o kontakt (tel. +48 85 674 73 29)